Scriptiebegeleiding

Scriptiebegeleiding

Individueel

Bij onze individuele scriptiebegeleiding zijn zowel een eenmalig feedbackmoment als hulp bij (een deel van) het traject mogelijk. Wij vinden persoonlijke aandacht belangrijk voor een plan op maat. Onze feedback kan gaan over taal, over de rode draad van jouw scriptie en over de inhoud van de scriptie.

Wat kun je verwachten?
Scriptiebegeleiding

Groepsgewijs

Bij Schaper & Schaper wordt een strakke werkwijze gehanteerd. Voor aanvang van een scriptietraject wordt er voor iedere student een intakegesprek ingepland met de begeleider. In dit intakegesprek wordt in overleg tussen de student en de begeleider het onderwerp en de onderzoeksvraag bepaald. De keuze wordt gebaseerd op de interesse van de student, relevantie voor de beroepspraktijk en de haalbaarheid van het onderzoek. Vervolgens krijgt de student duidelijke instructies mee om zijn of haar literatuuronderzoek en dataverzameling zelfstandig te kunnen doen. Nog voor aanvang van het scriptietraject bekijkt de begeleider of het literatuuronderzoek en de dataverzameling voldoende zijn om te kunnen starten aan het scriptietraject.

Tijdens het scriptietraject schrijven 10 studenten onder begeleiding van 2 begeleiders van Schaper & Schaper de scriptie. Er is sprake van een duidelijke afbakening. Iedere dag wordt een ander onderdeel van de scriptie geschreven, waardoor de studenten duidelijkheid en structuur ervaren.
Na vijf dagen, één dag per week, is de scriptie van de student zo goed als af. Na dit scriptietraject leert de ervaring dat studenten nog maximaal 1 feedbackmoment nodig hebben, voordat de scriptie kan worden ingeleverd. Dit feedbackmoment wordt door Schaper & Schaper geleverd.

Samenvattend houdt de werkwijze van het scriptietraject van Schaper & Schaper het volgende in:
Aanmelden

Scriptiebegeleiding